Visuomeninė organizacija
"Budraičių bendruomenė"
budraiciubendruomenekelme@gmail.com
+370-612-25756
+370-614-40608


 Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos ir Žemės ūkio ministerijos finansuoto Budraičių bendruomenės projekto „Ekologiškų produktų kooperuota gamyba ir rinkos plėtra Rytų Žemaitijoje“ įgyvendinimas

Bendruomenės tarybos narė, PAf MPP projekto vadovė Virginija Žurbenkienė

   Budraičių bendruomenės taryba (Kelmės rajonas, Tytuvėnų apylinkių seniūnija) 2003-2008 metais įgyvendinome 15 idėjų, o 2008m. pagal PAF MPP ir ŽŪM finansuotą projektą „Ekologiškos aplinkos, verslų bei kooperacijos plėtra Rytų Žemaitijoje“ sukūrėme sąlygas pačiai bendruomenei užsidirbti lėšas socialinėms ir kultūrinėms bendruomenės reikmėms tenkinti: už PAF MPP, ES ir Žemės ūkio ministerijos lėšas (260 000 Lt) Budraičių kaime įrengėme ekologinės žemdirbystės produktų perdirbimo mikro įmonę, kuriai užaugintą produkciją jau šių metų rudens – žiemos sezonui pagal 2008m. pavasarį pasirašytas sutartis užaugino vietos ekologinių ūkių ūkininkai.
   Prieš rengdami šį projektą atlikome bendruomenės narių apklausą, parengėme verslo planą, kurio parengimą finansavo rajono Smuklaus verslo rėmimo fondas.
   15 Budraičių bendruomenės moterų pagal projektą nuo sausio iki spalio įsisavino teorines ir praktines žinias ekologiškos žemės ūkio produkcijos saugojimo, perdirbimo ir realizavimo srityje. Praktinių žinių ir gebėjimų dirbti su ES standartus atitinkančiais įrengimais jos įgijo Lietuvos sodininkystės daržininkystės instituto (Babtai) dr. P.Viškelio vadovaujamoje demonstracinėje vaisių ir daržovių perdirbimo laboratorijoje. Ten jos susipažino su produkcijos perdirbimo technologijomis, įgijo praktinių verslo organizavimo žinių ir pagamino pirmąsias ekologiškų produktų partijas, kurios buvo sėkmingai parduotos mugėse Vilniuje ir Kaune. 
   Projektą įgyvendino bendruomenės pirmininkė Virginija Umantienė, bendruomenės seniūnas Benediktas Andrulis ir tarybos narė Virginija Žurbenkienė, atsakinga už bendruomenės projektinę veiklą. Atliekant remonto darbus visuomeniškai dirbo daug bendruomenės narių (jų yra 86), o pritrūkus lėšų – aukojo pinigus. Mūsų idėjai pritarė, ją praktiškai rėmė ekologinių ūkių ūkininkai, seniūnija.     
   Taip mes pradėjome spręsti  mūsų bendruomenės jaunų moterų nedarbo problemą ir kartu su ekologinių ūkių ūkininkais vystyti Rytų Žemaitijos ekologinio ūkininkavimo pramonę. Sukūrėme darbo vietas moterims, kurios iki šiol nedirbo, nes vietoje darbo nebuvo, o vykti kitur joms brangu, toli, namuose – maži vaikai. Jos čia lengvai suderina darbą su namų rūpesčiais – darbą pradeda išleidusios vaikus į mokyklą, o baigia – jiems grįžtant į namus. Visus sprendimus dėl mikro įmonės veiklos priima bendruomenės taryba, įsakymus, sutartis ir kitus dokumentus pasirašo bendruomenės tarybos pirmininkė. Dalį planuojamo pelno skirsime bendruomenės kultūriniams ir socialiniams poreikiams.       
   Pirmieji mikro įmonės veiklos žingsniai leidžia teigti, kad mūsų įkurta mikro įmonė skatins ekologinių ūkių ūkininkus bendradarbiauti su bendruomene siekiant tripusės naudos (ūkininkai, vietos gyventojai ir neteršiama cheminėmis medžiagomis aplinka). Bendrą išmatuojamą aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį šio projekto poveikį atspindi mano sudaryta schema:

Ekologinis ūkininkavimas →  ūkių kooperacija, ekologinės produkcijos gamyba →   realizacija
(gamintojas, vartotojas)
Smulkaus verslo plėtra Budraičių bendruomenėje
(ekonominis, socialinis poveikis)
Praktinės aplinkosaugos žinių plėtra Kelmės rajono gyventojų tarpe
(aplinkosauginis poveikis)
Tytuvėnų apylinkių ežerų ir Dubysos baseino vandenų apsauga
(aplinkosauginio poveikio išdava)
Sveikas šeimos gyvenimo būdas sveikoje aplinkoje ir tarnystė Gamtai
(socialinis, humanistinis  poveikis)

 

 
Naujienos | Projektai | Apie Mus | Kontaktai
©2009-2017