Visuomeninė organizacija
"Budraičių bendruomenė"
budraiciubendruomenekelme@gmail.com
Telefono numeriai +370-612-25756
+370-614-40608Vuo ribybi tuos patruovas...
(pasakuojims ape užgavienes nu Žemaitijes pakrašče pri Tytavienu)Susirinken Budraičiu vyrai i muoteriškas nutari sau linksmuma pasidaryt i kityms i kaima truobas priš pavasari nauja uora ileist. Tai Uzgavieniu ryta iš bendruomenes numū kyma išleiduom i kaima dvi patvadas su muzikantu, žydais, čiguonais, daktaru, gyltine i kitokia velniava (žiūriekit nuotraukas). Vyns i šlajukus nebetilpa, tai sava ruogikes prisikabina i nučiauži iš paskuos pūdu dangčiais baldydams. Važnyčiūtujams ryškes liemenes užvilkuom, kad viskas būtu kaip priklausa keliu važiūjent.
       Šešes valandas dešimt vyru i muoterišku kieli alasa Budraičiu, Trainaičiu, Skuogale, Kuršiu i Tuolučiu kaimūse. Mažiukai tum tarpu žvangindami vynuoj vytuoj pakymeis binzinieje, pri lauža susirinkt i žyma išvaryt iš kyma visus praši.
       Pagaliau sugryža bimbinietuojai! Bendruomenes ymuones šeimininkes Uona i Daliki tujaus nu lažankas karštuos kuopūstynes šliūpt i bliūdus prikrieti, visus susirinkusius vaišina, kmynu arbatas prigirdi. Vuo rybybi tuos patruovas! Būlbes, kuopūstai, muorkas su kiaules ūdega i snukiu,- vyns maluonums gerkle išriekavus!
         Vyrai tum tarpu lauža užkūri, buoba ant lauža patupdi, lašininis su kanapiniu ristis pradieje, jauni vyrai blynus kirta, katras greičiau anus prarys, da kiti puolka jiemi trypt i smagia snyga pūga puo kuojuom pakieli.  
         Visyms smagu buva, susirinken diekavuoja šituos šventes pramicuoriuoms dvims Virguoms, Ritai i dvyms muzikantams Antanams.


Nuotraukas i aprašims Virgas Žurbenkienes
Kyminietuojai
Kai buoba sudegs, pavasaris pribūs
Pasižmuoniejims užgavieniu dyna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

  
Naujienos | Projektai | Apie Mus | Kontaktai

©2009-2017